ठेक्का नं.५५/२०७३|०७४ रद्ध गरिएको सुचना सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७४|०२|१४ बोलपत्र आव्हानको सुचना २०७३-१२-०२ कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धी सूचना कार्यालयको नाम परिवर्तन सम्बन्धि सुचना: राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: पदम कन्स्ट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: जि.के.ग्रुप सेवा, बाइसेबिचुवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री पन्त कन्सट्रक्सन ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री दाउत निर्माण सेवा ठेक्का स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धमा सुचना: श्री व्यौराभवानी निर्माण सेवा

अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा विवरण , २०७३-८-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा विवरण
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवाका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना २०७३-११-०३ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवाका लागि अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परीक्षाको सूचना २०७३-१०-०७ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको लिखित परीक्षाको सूचना
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि २०७३-०८-२९ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि
TOR and Syllabus (ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक पदमा करार सेवा सम्बन्धमा : सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम) २०७३-०८-२६ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
TOR and Syllabus (ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र कार्यालय तथा लेखा सहायक पदमा करार सेवा सम्बन्धमा : सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम)
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवा पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना 2073-08-23 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको करार सेवा पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको सेवा करार पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशित गरिएको सूचना 2073-08-23 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमाक्षेत्र विकास कार्यक्रमको सेवा करार पदहरुमा पर्न आएका दरखास्तहरुको स्वीकृत नामावली
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना २०७३-०८-०७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७३/०८/०७ गतेको करार सेवामा प्राविधिक कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करार सेवामा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 2073-08-07 जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, कञ्‍चनपुर विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मिति २०७३/०८/०७ गतेको करार सेवामा कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धी सूचना
बार्षिक प्रगति समिक्षा २०७२/२०७३ २०७३-०५-०१ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक प्रगति समिक्षा २०७२/२०७३
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण २०७३-०६-११ जिल्ला विकास समिति विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण
आ.व.०७२/०७३ को समीक्षा गोष्‍ठी २०७३-०६-११ जिल्ला विकास समिति विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७२/०७३ को समीक्षा गोष्‍ठी
आ.व.०७३/०७४ जिल्ला दररेट २०७३-०५-१७ जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व.०७३/०७४ जिल्ला दररेट
District Transport Master Plan (DTMP) of Kanchanpur District २०७३-०४-१७ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
District Transport Master Plan (DTMP) of Kanchanpur District
योजना अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन ०७२|७३ , २०७३-०३-१९ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना अनुगमन कार्यक्रमको प्रतिवेदन ०७२|७३
जि.वि.स मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३(तेस्रो चैमासिक) २०७३-०३-०४ सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.वि.स मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७३(तेस्रो चैमासिक)
रैकवार विचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७२ (पहिलो चैमासिक) २०७२-०७-२० सूचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रैकवार विचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७२ (पहिलो चैमासिक)
सामुदायिक सिंचाई आयोजना प्रतिवेदन , २०७३-०३-१६ सुचना तथा अभिलेख विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामुदायिक सिंचाई आयोजना प्रतिवेदन
जिल्ला विकास योजना २०७३/७४ २०७२-११-२८ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला योजना
रौतेलिविचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (तेस्रो चैमासिक) २०७२-०३-०४ सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
रौतेलिविचवा गा.वि.स.मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको प्रतिवेदन २०७१ (तेस्रो चैमासिक)

Skip to toolbar